Späť

O nás

Zvárač fotka

Spoločnosť Kahmann-Frilla Lichtwerbung s.r.o. je logickým vyústením dlhodobej spoluprácea historického prepojenia firmy Neonex s.r.o. a Kahmann-Frilla Lichtwerbung GmbH.


Spojením skúseností firmy Neonex za 27 rokov pôsobenia na slovenskom trhu a rakúskej Kahmann-Frilla Lichtwerbung, ktorá si za 50 rokov existencie oprávnene nárokuje pozíciu lídra na rakúskom trhu, vzniklo dnešné KLW.sk, ktoré sa etablovalo medzi overými výrobcami a dodávateľmi svetelnej reklamy na stredoeurópskom trhu. Komplexná ponuka výroby a produktového portfólia patrí k našim prednostiam. Komplex výrobných hál v Bernolákove umožňuje priestor pre realizáciu veľkých projektov ako aj kusových reklám. Štyri plne vybavené montážne tímy zabezpečujú montáže po celom území Slovenska a okolitých krajín.

Vždy s dobou 

Oblasť svetelnej reklamy sa vyvíja rýchlym tempom. Nové technológie pri svetelných diódach, druhoch a spracovaní plexiskla nás nútia byť neustále v strehu. V spoluprácí s technologickým a vývojovým oddelením našej materskej firmy KLW.at vieme pre našich zákazníkov pripraviť vyhotovenia reklám pri použití najmodernejších technológií s vysokou efektivitou spotreby energie a v nápadných dizajnoch.

Kvalita produkcie 

Od začiatku svojej existencie firma investuje do nových technológií ako sú napr. lasery, frézy, lakovacie technológie atď. Tieto kladú vysoké nároky na riadiaci manažment a na riadenie kontroly jednotlivých zamestnancov pri výrobe.

Pri zváraní oceľových a hliníkových technológií je naša firma ako jediná firma z oblasti výroby svetelnej reklamy na Slovensku certifikovaná podľa EN1090 a spĺňa tým najvyššie medzinárodné štandardy. Od 1.júla 2014 smú byť uvedené do prevádzky len nosné hliníkové a oceľové prvky označené značkou CE. Vlastná výstupná kontrola výrobkov zabezpečuje dohľad pri všetkých významných procesoch. Všetky overenia kvality a skúšobné protkoly sú písomne uchovávané a v každom čase spätne overiteľné. Všetky zváračské práce vykonávajú naši pracovníci, ktorí sú vyškolení a skúšaní podľa EN 1090.


Nosné hliníkové a oceľové prvky bez CE-označenia sú protizákonné.

Sme ekologickí

Vo vzťahu k životnému prostrediu spoločnosť zhodnocuje priemyselný odpad tak, aby jej činnosť bola v súlade nielen s legislatívou SR, ale aj EÚ. Striktné triedenie výrobných odpadov je súčasťou každej výrobnej činnosti. Spoločnosť zabezpečuje likvidáciu nebezpečných odpadov akými sú žiarivky a neónové trubice.

Pracovník Frézar Hala firmy Pracovník Pracovník Pracovník Lakerník