Portfólio

Vedenie a príprava výroby

Peter Lohnický

Príprava výroby

(+421) 0910 791 544

lohnicky@klw.sk

Ing. Petra Cretnik-Paálová

Konateľka, predaj, riadenie projektov

(+421) 0903 294 800

paalova@klw.sk

Ľuboš Lučivjanský

Vedúci výroby

(+421) 0910 701 510

lucivjansky@klw.sk

Zuzana Valentová

Technická podpora výroby

(+421) 0910 706 510

valentova@klw.sk

Ako sa k nám dostanete?